Uprość swój rozwój międzynarodowy

Być powołani przez eksperta

Contact Top Bar
Demandez votre remboursement de tva 2018 !
Date limite de demande du dépot des demandes 30 juin 2019
Vous êtes une entreprise hors UE.
Vous avez effectué un achat dans une État membre de l'UE !
Vous êtes peut-être éligible au remboursement de TVA

ASD GroupUslugiDlaczego powinienieś wyznaczyć przedstawiciela podatkowego?

Dlaczego powinienieś wyznaczyć przedstawiciela podatkowego?

Definicja przedstawiciela podatkowego

Przedstawiciel podatkowy jest wyznaczany przez przedsiębiorstwa zlokalizowane poza Unią Europejską do obsługi wszystkich formalności związanych z rejestracją numeru VAT. Jest on odpowiedzialny za spełnianie wymogów sprawozdawczych, przestrzeganie przepisów podatkowych, a także odpowiada przed władami administracyjnymi.

Mini contact
Téléphone
reCAPTCHA

Przedstawiciel podatkowy - bezpieczeństwo dla ciebie

Posiadasz firmę zlokalizowaną poza Unią Europejską i angażujesz ją w transakcje opodatkowane VAT w jednym z krajów członkowskich UE. Dyrektywa Europejska 2006/112/CE wymaga od firm z krajów trzecich, które dokonują transakcji opodatkowanych, aby powoływały przedstawiciela podatkowego w celu obsługi formalności podatkowych i administracyjnych.

Unia Europejska ustanowiła ten wymóg w celu zagwarantowania jakości i bezpieczeństwa zarządzaniem podatku VAT. Przedstawiciel jest odpowiedzialny za zapewnienie zgodnosci prowadzonych transakcji firm trzecich z ustanowionymi wymogami w UE. Jego zadaniem jest kontrolowanie przepływów towarów, fakturowania oraz składanie deklaracji VAT we właściwej formie.

 Usługa zawiera:

  • Rejestracja europejskiego numeru identyfikacyjnego do celów VAT
  • Weryfikowanie i przetwarzanie dokumentów podatkowych
  • Przygotowanie lokalnych deklaracji
  • Wprowadzanie danych i wypełnianie deklaracji Intrastat
  • Zarządzanie wnioskami o zwrot podatku VAT
  • Wsparcie i asysta podczas ewentualnych kontroli podatkowych
  • Pełnienie roli pośrednika pomiędzy firmą z krajów trzecich a lokalną administracją
  • Monitorowanie europejskich i lokalnych regulacji podatkowych
Wyszukiwania związane z reprezentacją podatkową

Wierzyciele, roszczenia, prawo spółek, common law, pakt, spadkobierca, windykacja, kasacja, karne, konwencjonalne, sąd kasacyjny, wartość dodana, wyznaczenie, osoba prawna, osoby fizyczne.

Kluczowe informacje do zapamiętania

Tax representative
  • Przedstawiciel podatkowy jest odpowiedzialny za rejestrację firmę z krajów trzecich do celów VAT w Europie
  • Przedstawiciel podatkowy umożliwia prowadzenie działalności sokładnie tak jak europejska firma, bez ograniczeń.

Jak ASD może ci pomóc?


Jako Twój przedstawiciel podatkowy, ASD Group będzie uprzywilejowanym punktem kontaktowym dla władz celnych i podatkowych w celu udzielania wszelkich informacji na temat Twojej działalności.

Będzie także chronić Twoich interesów przed organami podatkowymi we Francji oraz we współpracy z naszymi partnerami w 24 państwach na całym świecie.

Uzyskanie numeru VAT

Rejestracja firmy z krajów trzecich w Europie

Analizy I kontrole

Analizowanie i monitorowanie wszystkich miesięcznych transakcji zakupu i sprzedaży w Europie

Wypełnianie deklaracji VAT

Przygotowanie i wypełnianie deklaracji VAT zgodnie z harmonogramem w danym kraju

Intrastat

Składanie deklaracji Intrastat, jeśli zostały przekroczone progi sprzedażowe

Asysta

Asysta w trakcje kontroli podatkowej

Wielojęzyczne wsparcie

Specjalnie wyznaczona osoba kontaktowa, porozumiewająca się w Twoim języku zajmie się Twoimi sprawami od A do Z