Wat zijn de regels m.B.T. Detachering van werknemers in Frankrijk?
Vereenvoudig uw internationale ontwikkeling

ASD GroupServicepagina’sWat zijn de regels m.B.T. Detachering van werknemers in Frankrijk?

Wat zijn de regels m.B.T. Detachering van werknemers in Frankrijk?

Definitie van detachering van werknemers

Het detacheren van buitenlandse werknemers op het Franse grondgebied is een in grote mate door de wet afgebakende praktijk. Iedere buitenlandse werkgever die in Frankrijk opereert, moet zich houden aan de Franse sociale wetgeving voor gedetacheerde werknemers, en met name aan de aangifteverplichtingen, de verplichtingen met betrekking tot het salaris en de arbeidsvoorwaarden (arbeidstijd, rusttijden, etc.). In geval van niet-naleving van deze wetgeving kunnen sancties van toepassing zijn.

Asd groep beschikt over twee afdelingen die zijn gewijd aan deze activiteit.


So Posting Worker Gestion voor in Frankrijk gedetacheerde werknemers binnen de bouwsector en alle overige sectoren (uitgezonderd de vervoerssector)

Detacheert u werknemers op bouwplaatsen of binnen andere sectoren? ASD Groep heeft een online platform ontwikkeld waarmee u uw verplichtingen volledig kunt beheren overeenkomstig het gewenste werkterrein: vertegenwoordiging, attesten, verplichte documenten, BTP-kaart, informatiedocument voor gedetacheerde werknemers, verplichte aanplakking.

FBezoek onze website:  www.soposting-worker.com

So Truck Gestion voor in Frankrijk gedetacheerde werknemers binnen de vervoerssector (weg- en watervervoer)

Bent u gehouden aan verplichtingen volgens de wetgeving tegen oneerlijke concurrentie of de wet Macron? Zoekt u een deskundige die uw taal spreekt en gespecialiseerd is in de detachering van werknemers in Frankrijk? ASD Groep kan u antwoord geven en u begeleiden bij uw verplichte formaliteiten via haar online platform: attesten, vertegenwoordiging, beheer van controles, verplichte documenten, Crit’Air-vignetten. Zorg ervoor dat u voldoet aan de wetgeving, en verminder zo uw financiële risico's in geval van controle.

Bezoek onze website: www.sotruck-app.com

REGELS EN VOORWAARDEN VOOR DE DETACHERING VAN WERKNEMERS


Detachering van werknemers door een buitenlandse onderneming neemt bepaalde dwingende voorwaarden met zich mee, waaronder:

 • De betaling van het Franse minimumloon (de sociale premies blijven in het land van herkomst verschuldigd)
 • De arbeidstijd van werknemers
 • De aanstelling van een vertegenwoordiger in Frankrijk die als contactpersoon optreedt tussen de Franse autoriteiten en de buitenlandse onderneming
 • Invulling van een SIPSI-detacheringsattest (één attest per gedetacheerde werknemer)
 • Voor de vervoerssector: verkrijgen van Crit’Air-vignetten
 • Verkrijging van een BTP-kaart voor iedere gedetacheerde werknemer (voor de bouwsector). Raadpleeg onze webpagina voor meer informatie over de BTP-kaart: Wat is de BTP-kaart en hoe kan ik die verkrijgen?
 • Voorlichting van werknemers op bouwplaatsen over hun arbeidsvoorwaarden en rechten door middel van aanplakking en een informatiedocument, vertaald in de talen van de werknemers.

Wat u moet weten

 • De regels met betrekking tot de detachering van werknemers in Frankrijk zijn van toepassing op alle buiten Frankrijk gevestigde ondernemingen.
 • Er worden geldboetes toegepast in geval van niet-naleving van de wetgeving
 • Het is verplicht om een vertegenwoordiger in Frankrijk aan te stellen.
 • Het is verplicht om de sociale wetgeving in Frankrijk te respecteren, met name met betrekking tot het loon.
 • Er moet een attest worden ingevuld voorafgaande aan de detachering op de officiële website van het Franse ministerie van arbeid en in geval van een bedrijfsongeval.
 • De algemene regels zijn anders met betrekking tot de verplichtingen voor de bouwsector en de vervoerssector.

Wat asd groep voor u kan doen asd


Groep heeft twee platforms voor het beheer van detachering ontwikkeld: So Truck voor de vervoerssector en So Posting Worker voor de bouw- en andere sectoren. Met deze online platforms kunt u al uw verplichtingen beheren die verband houden met detachering, zoals de bewaring van verplichte documenten, het beheer van uw gedetacheerde werknemers, de SIPSI-aanvragen of aanvragen van BTP-kaarten en nog veel meer.

Raadpleeg voor meer informatie onze webpagina's So Truck en So Posting Worker.

Franse vertegenwoordiger

ASD Groep vertegenwoordigt u in Frankrijk en vormt het contactpunt tussen u en de Franse autoriteiten

Beheer van uw dossier

We nemen uw dossier in zijn geheel op ons. Dit omvat alles.

Ondersteuning in geval van controle

We interveniëren in geval van controle door de rijkswacht of arbeidsinspectie
Nos experts sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
Our experts are at your disposal to answer your questions.
Nuestros expertos están a su disposición para responder a todas sus preguntas. ¡Realice una consulta gratuita!
Os nossos especialistas estão à sua disposição para responder a todas as suas questões.
I nostri esperti sono a vostra disposizione per rispondere a tutte le tue domande. Approfitta di una consulenza gratuita !
Unsere Experten stehen Ihnen zur Verfügung um Ihnen alle Fragen zu beantworten.
Na váš dotaz obratem odpovíme. Využijte možnosti konzultace!
Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji, aby odpowiedzieć na Twoje pytania.
Experții noștri sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a vă răspunde la toate întrebările. Profitați de consultanța gratuită !
Onze deskundigen staan tot uw beschikking om al uw vragen te beantwoorden. Krijg gratis advies!
Нашите експерти са на разположение, за да отговорят на въпросите Ви. Възползвайте се от безплатна консултация!
我们的专家随时为您解答问题。立刻进行免费咨询